15 let REIWAG

Ing. Lucie TUŠEROVÁ

Milá paní Tušerová, 

srdečné díky za Vaši vynikající práci a loajalitu naší firmě od Vašeho nástupu do firmy v roce 2004. Podporujte nás nadále tak jako dosud a zůstaňte ještě dlouho cenným členem našeho REIWAG- týmu!

KR Viktor Wagner

 

Výročí zaměstnanců

V rámci galavečeře na počest 115 let společnosti REIWAG Facility Services GmBH a 50 let pana KR Viktora WAGNERA ve společnosti, konané dne 1.3.2019 v rezidenci Rakouského velvyslanectví v Praze, došlo k oslavě firemního jubilea paní Zuzany MIZEROVÉ, jednatelky společnosti, která je u naší společnosti  20 let a paní Ing. Lucie TUŠEROVÉ, prokuristky společnosti, zaměstnané u naší společnosti 15let.

 

"Naši zaměstnanci a zaměstnankyně u nás rádi zůstávají a odvádějí vynikající práci. Průměrná doba zaměstnání u firmy je ve srovnání s podobnými firmami v branži neobyčejně vysoká. To nás velmi těší, neboť  z toho vzniká na obou stranách důvěra a loajalita a dovednost a zkušenosti zůstávají doma  – výhoda pro naše zákazníky."

KR Viktor Wagner

 

Foto 1 zleva doprava:

paní Ing. Lucie Tušerová (vedoucí pobočky Brno, REIWAG)
pan KR Viktor Wagner (jednatel společnosti REIWAG)
paní Zuzana Mizerová (jednatelka společnosti  REIWAG)
 

Liebe Frau Tušerová, 

Herzlichen Dank für Ihre ausgezeichnete Arbeit und Treue zu unserer Firma seit Beginn Ihres Dienstverhältnisses im Jahre 2004. Unterstützen Sie uns auch weiterhin tatkräftig und bleiben Sie noch lange ein so wertvolles Mitglied des REIWAG-Teams!

KR Viktor Wagner

 

Mitarbeiterehrung

Am 1. März 2019 wurde im Rahmen des Gala Dinners zum 115jährigen Jubiläum der REIWAG Facility Services Gruppe in der Residenz des Österreichischen Botschafters in Prag auch das 20 jährige Firmenjubiläum von Frau Zuzana MIZEROVÁ sowie das 15 jährige Firmenjubiläum von Frau Ing. Lucie TUŠEROVÁ gefeiert.

Die Geschäftsleitung gratuliert herzlich und freut sich auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit!

 

"Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bleiben gerne bei uns und leisten hervorragende Arbeit. Die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit in unserem Unternehmen ist im Branchenvergleich außerordentlich gut. Das freut uns sehr, denn so entstehen Vertrauen und Loyalität auf beiden Seiten, und Können und Erfahrung bleiben in unserem Haus - zum Vorteil unserer Kunden."

KR Viktor Wagner