20 let REIWAG

Lucie RYBOVÁ

Milá paní Rybová, 

srdečné díky za Vaši vynikající práci a loajalitu naší firmě od Vašeho nástupu do firmy v roce 1996. Podporujte nás nadále tak jako dosud a zůstaňte ještě dlouho cenným členem našeho REIWAG- týmu!

KR Viktor Wagner

 

Výročí zaměstnanců

V rámci galavečeře na počest 25 let REIWAG Facility Services s.r.o., konané dne 7.10.2016 v rezidenci Rakouského velvyslanectví v Praze, došlo k oslavě firemního jubilea paní Lucie Rybové, která je u naší společnosti již 20 let.

Vedení společnosti srdečně gratuluje a těší se na dalších 20 let úspěšné spolupráce!

 

"Naši zaměstnanci a zaměstnankyně u nás rádi zůstávají a odvádějí vynikající práci. Průměrná doba zaměstnání u firmy je ve srovnání s podobnými firmami v branži neobyčejně vysoká. To nás velmi těší, neboť  z toho vzniká na obou stranách důvěra a loajalita a dovednost a zkušenosti zůstávají doma  – výhoda pro naše zákazníky."

KR Viktor Wagner

 

 

Liebe Frau Rybová, 

Herzlichen Dank für Ihre ausgezeichnete Arbeit und Treue zu unserer Firma seit Beginn Ihres Dienstverhältnisses im Jahre 1996. Unterstützen Sie uns auch weiterhin tatkräftig und bleiben Sie noch lange ein so wertvolles Mitglied des REIWAG-Teams!

KR Viktor Wagner

 

Mitarbeiterehrung

Am 7.Oktober 2016 wurde im Rahmen des Gala Dinners zum 25jährigen Jubiläum der REIWAG Facility Services s.r.o. in der Residenz des Österreichischen Botschafters in Prag auch das 20 jährige Firmenjubiläum von Frau Lucie Rybová gefeiert.

Die Geschäftsleitung gratuliert herzlich und freut sich auf weitere 20 Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit!

 

"Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bleiben gerne bei uns und leisten hervorragende Arbeit. Die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit in unserem Unternehmen ist im Branchenvergleich außerordentlich gut. Das freut uns sehr, denn so entstehen Vertrauen und Loyalität auf beiden Seiten, und Können und Erfahrung bleiben in unserem Haus - zum Vorteil unserer Kunden."

KR Viktor Wagner