Reiwag: Hidden Champion

Další ocenění pro společnost REIWAG Facility Services

Společnost REIWAG Facility Services opět získala velmi cenné ocenění.  Dr. Christoph Leitl, prezident Rakouské obchodní komory, udělil společnosti titul: „Hidden Champion“.

I za nepříznivé situace rakouské ekonomiky jsme dosáhli trvalého růstu a zisku společnosti, který zajistil udržení cenných pracovních míst.

Toto ocenění pro nás představuje nejen velkou motivaci, ale také závazek, aby jsme i nadále úspěšně a s radostí pracovali pro naše zákazníky!