Úklidový personál REIWAG odvádí skvělou práci

"Die Presse", PEOPLE & BUSINESS

Zaměstnanci, jako Zlata Demirovic, pracují v současné době v drsných podmínkách v hermeticky uzavřených pečovatelských domech.

Všechny povrchy se uklízí a desinfikují.

(foto: REIWAG)

Mezi hrdiny dnešního každodenního života patří i úklidový personál, který zejména v nemocnicích a pečovatelských domech vykonává s výrazně vyšším rizikem i tak náročnou práci.

Více než stoleté zkušenosti může v této oblasti využít společnost REIWAG Facility Services, založená v roce 1903. REIWAG Facility Services nabízí komplexní řešení pro úklid vnitřních i venkovních ploch, ať už kancelářských budov, nákupních center, průmyslových hal, nemocnic nebo domů pro seniory. Zaměstnanci jsou dlouhodobě dobře školeni, znají všechna nezbytná opatření k úklidu a každý den je profesionálně provádějí.

"Obdivujeme naše zaměstnance, kteří pokračují v práci jako dříve", říká ředitel společnosti REIWAG, Viktor Wagner, k aktuální situaci svých zaměstnanců. V době krize si všiml, že obraz úklidového personálu se zlepšil, že téma čistota je důležitější než kdy jindy. "V rané fázi jsme intenzivně školili a propagovali mytí rukou. Sotva někdo věřil, jak dlouho může trvat 30 sekund při mytí rukou", říká Viktor Wagner, který je v současné době obzvláště hrdý na své zaměstnance, kteří často za obtížných podmínek vykonávají každodenně svou práci.

Jednou z těchto neviditelných každodenních hrdinek je Zlata Demirovic. Ve společnosti REIWAG Facility Services pracuje od června 2013. Vypracovala se z řadové uklízečky na objektovou vedoucí se zodpovědností za 15 zaměstnanců  v domě pro seniory. Se svým týmem uklízí v současné době za výrazně náročnějších podmínek pečovatelský dům v Laarbergu. Dům Laaerberg je aktuálně hermeticky uzavřený, do domu nemohou příbuzní, z důvodu zabránění rizika rozšíření infekce. Odstrašující případy úmrtnosti z několika zemí prokázaly správnost takového opatření. Také Fatima Dizdaric, jako vedoucí manažerka zodpovědná za péči o domovy seniorů a pečovatelské domovy ve společnosti REIWAG,  dlouhodobě přispívá svým pracovním nasazením k úspěšnému překonání koronavirové krize.

 

PEOPLE & BUSINESS
je vydavatelská série "PRESSE" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & CoKG

Koordinace: Caroline Tanzer
E-Mail: caroline.tanzer@diepresse.com
Telefon: +43/(0)1/514 14 323