S námi k úspěchu…

Kariérní příležitosti

Mimořádná síla společnosti REIWAG je v rozmanitosti svých zaměstnanců. Obsazujeme všechny pozice co nejlépe, bez ohledu na původ či pohlaví zaměstnanců. Důkazem je to, že zaměstnanci společnosti REIWAG pocházejí z 29 různých národností.

U nás lidé různých generací úzce spolupracují. Někteří s námi začínají již v mladém věku a zůstávají až do svého důchodu. Toto bohatství talentu a zkušeností je velkou výhodou na všech úrovních společnosti.

Usilujeme o zaručení dynamického formování budoucnosti skupiny REIWAG. Vždy hledáme schopné a kvalifikované zaměstnance, zkušené odborníky a na budoucnost orientované, inovativní lidi, kteří chtějí kráčet cestou úspěchu spolu s námi.

V případě zájmu nám pošlete svou přihlášku s životopisem a fotografií na info@reiwag.cz nebo na adresu:

Reiwag Facility Services s.r.o.
Perucká 2542/10, CZ
120 00 Praha 2

Těšíme se na setkání s Vámi!