Srdečné díky!

Zlatý odznak cti pro majitele společnosti p. Viktora Wagnera

"Zlatý odznak cti" je nejvyšší z rakouských spolkových ocenění, a je udělované od roku 2012  těm osobnostem, které přispěli mimořádným způsobem k rozvoji v daném průmyslovém odvětví.