… kam sahají kořeny…

Počátky společnosti od r. 1903

Založením úklidové společnosti pana Jakoba Wagnera v roce 1903 se začal psát úspěšný příběh rodinného podniku – na což pan KR Viktor Wagner, vnuk zakladatele a současný vlastník společnosti, dnes vzpomíná takto: 

„Dne 29. října 1903 můj děd Jakob Wagner položil základní kámen dnešní společnosti Reiwag. Později, po ukončení 2. světové války, byl můj otec přesvědčen, že s ohledem na poválečnou hospodářskou situaci, úklidové firmy nebudou mít slibnou budoucnost. Proto mi doporučil, abych se stal úředníkem.

Poslechl jsem jeho rady a nastoupil do Zentralsparkasse, banka ve Vídni. Tam jsem dostal krátké, ale intenzivní školení ve finančních záležitostech, které se mi později velmi hodilo. Jeden z mých bývalých kolegů byl Gerhard Randa.

Později jsem na doporučení matky mého přítele letěl jako „nikdo“  do New Yorku, kde jsem si sotva mohl dovolit jedno jídlo denně.  Oslovil jsem rakouského obchodního delegáta a zeptal se ho, zda by mi nemohl poskytnout kontakty v obchodní oblasti úklidu budov. On to laskavě udělal, a další den jsem se setkal s panem Normanem Davisem, místopředsedou National Cleaning, pro který pracovalo víc jako 10 000 zaměstnanců. V krátké době jsem se toho spousty dozvěděl o řízení, know-how a organizaci společnosti. Plný podnikatelských plánů jsem se vrátil s nízkonákladovou leteckou společností Loft Leidier v starém DC 8, kde kapala kondenzující voda přes Rejkjavík do Vídně.

Posléze jsem se zeptal svého otce, zda by mi neumožnil založit vlastní společnost pod jeho živnostenským listem. Kromě toho jsem dostal povolení mého tehdejšího supervizora v Zentralsparkasse začít podnikat současně při práci v bance. Tak jsem najal svého prvního myče oken pro svou nově vzniklou společnost „Viktor Wagner Junior“.

Bylo to štěstí v neštěstí, když jsem měl dopravní nehodu bez mého zavinění. Pojišťovna mi vyplatila ATS 20,000 (což dnes představuje cca 1450 EUR), a to byl můj počáteční kapitál. Za tyto peníze jsem si koupil starého VW brouka, se závěsnou svítilnou na žebříky a odstranil jsem sedadlo spolujezdce. Od té doby jsem měl operativní/použitelné služební firemní auto.

Kontaktoval jsem několik obchodů a firem ve vídeňské Ringstrasse, jako je Alitalia, Enit a další, které se později stali mými prvními klienty. Krátce na to jsem zakoupil první čistící stroje a první uklízečky nastoupili do nové společnosti.

Mé podnikatelské ambice těžily zejména z toho, že v té době mí konkurenti sotva disponovali vědomostmi o organizaci a plánování práce a know-how, které jsem získal v USA. Proto jsem byl schopný generovat větší zisky než konkurence při zachování stejné ceny. Kromě toho jsem byl odměněn faktorem, že ekonomický boom, který začal v roce 1968, měl za následek výstavbu několika nových kancelářských budov.

Od této chvíle se věci hýbaly vpřed a po krátké době jsem mohl navrhnout mému otci sloučit jeho firmu (s cca 7 zaměstnanci) do mé a zároveň ho postavit do čela společnosti. Bohužel, jen o pár roků později, otec zemřel, ale již předtím mohl s hrdostí sledovat uskutečnění a rozvoj této vize.

V průběhu let jsme se ustavičně rozšiřovali – nejprve v Rakousku a v roce 1990 jsme založili první pobočku v  tehdejším Československu. V roce 1991 jsme byli - jako jedna z prvních společností -  oceněni erbem Rakouské republiky. Dne 25. listopadu 1998 jsem byl poctěný spolkovým prezidentem Rakouské republiky titulem „Kommerzialrat“ tj. komerční rada.

Skupina REIWAG Facility Services Group dostala šestkrát ocenění v rámci fóra „Europe´s top 500“ jako jeden z pětiset nejdynamičtějších podniků v Evropě (měřené mírou zisku, kvótami zaměstnanců, obratem a podílem vlastního kapitálu). Jak jsme rostli, cítili jsme potřebu rozšířit naší servisní činnost o komplexní Facility Services, což znamenalo nabídnout naším klientům kompletní údržbu budov prostřednictvím jednoho spolehlivého partnera.

Speciálně bych chtěl soustředit pozornost na více než úspěšný projekt Privat Public Partnership (PPP) – společnost Komwag Praha a.s., který jsme uzavřeli v roce 1996 spolu s hlavním městem Praha v akciové společnosti pro komunální služby – čištění ulic a svoz odpadů. I tato společnost nadále prosperuje a každým rokem její zisky překonávají prognózy.

Mezitím, jak je zřejmé z organizační struktury, skupina REIWAG úspěšně působí ve více odvětvích a zemích. A všechny dveře jsou otevřené pro zdravý růst do budoucna."


KR Viktor Wagner