Politika kvality

O společnosti

REIWAG Facility Services group je jednou z předních společností poskytujících komplexní služby v oblasti Facility managementu v regionu střední Evropy. Přibližně 3 000 vlastních zaměstnanců poskytuje profesionální služby společnosti REIWAG v zemích CEE - Rakousko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko a Srbsko. Skupina REIWAG je členem skupiny Euroliance, jedné z nejsilnějších panevropských aliancí pro služby v oblasti Facility managementu, s celkovým počtem více než 130 000 zaměstnanců – prostřednictvím kterých poskytuje svoje služby nepřímo – i v zemích, kde nemá vlastní zastoupení.

Spojením tradice, mezinárodního know-how, důrazu na kvalitu poskytovaných služeb a zákaznického servisu, respektující lokální specifika je dosažena ideální kombinace předpokladů pro poskytování širokého spektra profesionálních služeb s vysokou přidanou hodnotou. 

 

Naše priority

1. Kvalita

  • Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Náš zákazník

  • Pro trvalé zlepšování služeb pro zákazníka bude naše společnost doplňovat své technické zázemí a sledovat vývoj nových technologií, bude pečlivě dbát o zlepšení komunikace a toku informací jak uvnitř mezi svými pracovníky, tak vůči dodavatelům a především vůči svým klientům.
  • Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé strategie. Budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na jeho potřeby a naší snahou bude komplexnost poskytovaných služeb.

3. Naši zaměstnanci

  • Společnost u zaměstnanců a řídících pracovníků vychází z těchto hlavních vlastností: Píle, charakter, vzdělání.

4. Naši dodavatelé

  • Partnerské vztahy navazujeme s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují naše kritéria pro dodávku materiálů, zařízení nebo služeb, využívaných při našich činnostech.

Vedení společnosti se dále zavazuje vytvářet vhodné hmotné i organizační podmínky pro zavedení, udržení a neustálé zlepšování systému managementu kvality. Vedení společnosti se též zavazuje k plnění všech relevantních legislativních požadavků.

Politika kvality - pdf