Zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku

.

Na základě podnětu rakouského spolkového prezidenta, usnesením ze dne 7. července 2016, předal vicekancléř a spolkový ministr Dr. Reinhold Mitterlehner v úterý, 21.02.2017, zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku panu KR Viktoru Wagnerovi.

K předání došlo během ceremoniálu na Ministerstvu vědy, výzkumu a ekonomiky.

 

Pana KR Viktora Wagnera na toho vyznamenání osobně navrhl tehdejší rakouský spolkový prezident Dr. Heinz Fischer při jeho návštěvě REIWAG v Praze, oficiální žádost podal rakouský velvyslanec v Praze, Dr. Alexander Grubmayr.

K podání podnětu na udělení čestného vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku má nárok každý (kromě sebe nebo blízkých rodinných příslušníků).*

Spolkový prezident Dr. Heinz Fischer přikládal zvláštní význam skutečnosti, že při podání žádosti o toto ocenění je použita přísná norma, která splňuje vůli zákonodárce, aby se vyznamenání dostalo jen těm osobám, které pro Rakouskou republiku odvedly vynikající a obecně prospěšné práce a/nebo vykonaly vynikající služby.*

*Zdroj: www.bundespraesident.at/aufgaben/aufgaben-und-rechte/ehrenzeichen/