Otestováno a potvrzeno!

• ISO 9001:2016  - Systém kvality

Definuje požadavky na systém managementu kvality (QM-System) –tím společnost prokazuje svou schopnost dodávat služby dle kvalitativních standardů a požadavků zákazníků a tím získávat a udržet spokojenost zákazníka.

 

• ISO 14001:2015  -  Systém environmentálního managementu

S cílem se aktivně a odpovědně podílet na ochraně životního prostředí, se naše společnost rozhodla udržovat vyvážený vztah mezi ekonomikou a ekologií. Integrace systému enviromentálního managementu  ISO 14001: 2015 do existujícího systému řízení je náš nástroj pro dodržování kontinuálního udržování naší ekologické rovnováhy.

 

• ISO 45001:2018 -  Ochrana zdraví a bezpečnosti práce

Zařazením systému a pravidel ISO 45001:2018 - Ochrana zdraví a bezpečnosti práce jsme se rozhodli vytvořit  co možná nejlepší  předpoklady pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání pro naše zaměstnance.