Politika ochrany údajů

VŠEOBECNÉ

Ve společnosti  REIWAG Facility Services má ochrana Vašich osobních údajů nejvyšší prioritu. Proto používáme Vaše údaje výlučně způsobem, který je v souladu se zákonnými předpisy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

S těmito zásadami ochrany údajů bychom Vás rádi informovali o klíčových aspektech, jak zpracováváme Vaše údaje na našich webových stránkách.

 

Zodpovědný z hlediska zákona o ochraně údajů

Zodpovědný za ochranu údajů je: REIWAG Facility Services s.r.o., Perucká 2542/10, 120 00  Praha 2, Tel.: +420 236 040 050

Mate-li jakékoli dotazy týkající se ochrany dat, neváhejte nás kontaktovat na adrese: ochranadat@reiwag.cz.

 

Které údaje se shromažďují?

Kdykoli vstoupíte na tuto webovou stránku, zaznamenává webový server pro každou žádost následující údaje, aby zajistil odpovídající informace a bezpečnost systému: Vaše IP adresu, Vaše uživatelské jméno (je-li to možné), datum a čas přístupu a technické informace o obnoveném webovém objektu, použitý prohlížeč a adresu URL.

Dodatečné osobní informace, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa nebudou shromažďovány, dokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně (například při registraci do našeho bulletinu). Poskytnuté osobní údaje se použijí výlučně pro účely zpracování Vaší žádosti či odpovědi na Váš dotaz. Tyto údaje nebudeme předávat třetím stranám.

 

Účel sběru dat

Výše uvedené přístupové údaje se používají pouze pro statistické vyhodnocení a – v agregované podobě – abychom nám umožnili provozovat, zabezpečovat a optimalizovat naši webovou stránku (tedy legitimní zájmy). Jakékoli další použití Vašich osobních údajů se uskuteční pouze s Vaším souhlasem.


INFORMACE O WEBOVÉ STRÁNCE

Co jsou cookies?

Naše webové stránky používají tzv. Cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené ve Vašem zařízení při použití prohlížeče. Jsou neškodné. Používáme soubory cookies k tomu, abychom naši webovou stránku usnadnili. Některé soubory cookies zůstanou uložené ve Vašem zařízení, dokud je neodstraníte.  Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě. Pokud to nechcete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby Vás informoval o každém použití souborů cookies a můžete je povolit či odmítnout případ od případu. Deaktivace souborů cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

 

Ochrana dat a cookies relace (anonymní)

Během používaní našich webových stránek jsou ve Vašem prohlížeči uloženy tzv. Cookies pro relaci. Po vypnutí prohlížeče se znovu odstraní. Ukládání souborů cookies můžete zabránit změnou nastavení prohlížeče - nicméně bychom chtěli zdůraznit, že to zakáže některé funkce na této webové stránce.


Ochrana údajů a trvalé soubory cookie (anonymní)

Tento web  používá trvalé anonymizované cookies s dlouhodobou platností. Ty slouží na to, abychom Vás poznali jako uživatele při každém vstupu na naše webové stránky, nebo k trvalému ukládání Vašich rozhodnutí týkající se Vašeho souhlasu s používáním cookies pro tento web (soubory cookie pro relaci a trvalé soubory cookie). Informace uložené v tomto souboru cookies neobsahují žádné osobní údaje.

 

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Naše stránka může obsahovat obsah od třetích stran, jako jsou například videa z YouTube, mapy z Map Google, informační kanály RSS nebo grafiky z jiných webových stránek. Přístup k tomuto obsahu je možný pouze pokud tito poskytovatelé (dále jen „poskytovatelé“) rozpoznají Vaši IP adresu, protože bez IP adresy nemohou přenášet svůj obsah do Vašeho prohlížeče.  Vaše IP adresa je proto potřebná na zobrazení tohoto obsahu.  Snažíme se používat pouze obsah, který je přístupný jen s Vaší IP adresou. Nemáme však žádný vliv na to, jak poskytovatelé třetích stran pracují s Vaší IP adresou – např. uložení pro statistické účely. Pokud víme, jak se IP adresa využívá, informujeme uživatele v samostatné zprávě. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

 

Matomo

Na této stránce používáme software  „Matomo“ (www.matomo.org), službu poskytovanou společností InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Software nastaví ve Vašem systému soubor cookie (textový soubor), pomocí kterého lze rozpoznat Váš prohlížeč. Při vstupu na podstránky na našem webu se ukládají následující údaje: 

- IP adresa uživatele, zkrácená o poslední dva bajty (anonymizovaná) 

- umístění uživatele 

- zobrazená stránka a čas 

- referenční stránka (URL poslední stránky, kterou jste navštívili)

- použitý prohlížeč a zásuvné moduly, operační systém a použité rozlišení obrazovky 

- čas strávený na našem webu 

- URL stránek zobrazených po první podstránce

 

Údaje shromážděné Matomo jsou uloženy na našich vlastních serverech. Žádná data nejsou předávána třetí straně.

 

Právní základ 

Právním základem, na základě kterého zpracováváme osobní údaje pomocí Matomo je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Účel zpracování údajů / oprávněné zájmy

Údaje potřebujeme k analýze chování uživatelů  a pro získávání informací o používání jednotlivých součástí webových stránek. To nám umožňuje webové stránky neustále optimalizovat. V souladu s článkem 6, odst. 1 písm. f GDPR je náš oprávněný zájem založen na těchto účelech. Anonymizací IP adresy zohledňujeme zájem uživatele na ochraně osobních údajů. Údaje nikdy nebudou použity k osobní identifikaci uživatele webových stránek a nikdy nebudou sloučeny s jinými údaji.

 

Příjemci osobních údajů

 Osobní údaje obdržené prostřednictvím Matomo budou předány:

- naší společnosti

- nášemu poskytovateli webových služeb rockit GmbH, A-1150 Wien 

- naší hostingové společnosti World4You, Internet Services GmbH, Hafenstraße 35, A-4020 Linz

 

Doba uchování 

Údaje jsou vymazány v okamžiku, kdy již nejsou potřebné pro naše účely.

 

Vaše práva 

Jelikož Matomo zpracovává osobní údaje na základě oprávněných zájmů, můžete uplatnit následující práva:

 1. Právo na přístup: Kdykoli nás můžete požádat o přístup k Vašim osobním údajům 

2. Právo na výmaz: Kdykoli nás můžete požádat o vymazání všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

3. Právo vznést námitku: Kliknutím myši můžete vytvořit tzv. Opt-out cookie, který je platný dva roky. V důsledku toho Matomo nebude registrovat Vaše další návštěvy. Upozorňujeme však, že pokud smažete

     všechny soubory cookies, bude soubor Opt-out cookie smazán.

 


KONTAKTUJTE NÁS

Když nás kontaktujete (například prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu), ukládáme Vaše údaje, abychom mohli zpracovat požadavek a umožnit korespondenci v případě, že nastanou další otázky. Tyto informace nebudeme sdílet s třetími stranami bez Vašeho výslovného souhlasu.

Aby byl zajištěn přiměřený přístup k informacím a bezpečnost systému a aby detekoval a vypořádal se s malwarem (škodlivý SW), vytváří náš e-mailový server data protokolu o veškerém e-mailovém provozu. Kdykoli nám pošlete e-mail, zaznamenáme následující údaje:: e-mailovou adresu příjemce, adresu IP a  název hostitele, počet příjemců, e-mailovou adresu odesílatele, adresu IP a název hostitele, předmět, datum a čas přijetí na serveru, 50B zprávy v záhlaví, aby se usnadnila klasifikace zprávy, název souboru všech příloh, pokud by zpráva byla klasifikována jako spam, velikost zprávy, klasifikace zprávy, klasifikace rizika týkající se kvality nevyžádané pošty a stavu doručení. Spam nebo škodlivý SW jsou eliminovány čistě automaticky, podezřelé e-maily  mohou být případně po konzultaci s příjemcem podrobněji prozkoumány zodpovědnou osobou.

 

ZPRAVODAJ

V našem informačním bulletinu obdržíte informace o nás a našich nejnovějších nabídkách. Chcete-li dostávat informační bulletin, požadujeme od Vás platnou e-mailovou adresu, stejně jako informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem e-mailové adresy/že majitel souhlasí s přijetím zpravodaje. Zaznamenáváme údaje o přístupu a údaje o sledování pro informační bulletin. Tato data se používají výlučně k analýze a optimalizaci a zasílání  zpravodaje a budou předávána třetím stranám pouze za tímto účelem.

Když se registrujete do našeho informačního bulletinu, uložíme Vaší IP adresu a datum registrace. Děláme to tak, aby žádná třetí strana nemohla zneužít Vaši e-mailovou adresu a přihlašovat se bez Vašeho vědomí nebo svolení  a přihlásit se k odběru zpravodaje. Váš souhlas s tím, že nám necháte uložit si Vaše data a e-mailovou adresu, můžete kdykoli odvolat. Zpravodaj můžete zrušit prostřednictvím odkazu, který uvádíme v každém zpravodaji.

 

BEZPEČNOST DAT

Provádíme veškerá nezbytná technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše data jsou uložena v bezpečném, nejmodernějším provozním prostředí.

 

UŽIVATELSKÁ PRÁVA

PRÁVO NA INFORMACE: Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda a do jaké míry zpracováváme Vaše údaje.

PRÁVO NA OPRAVU: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány neúplně nebo nesprávně, máte nárok požadovat jejich změnu/chybějící informace.

PRÁVO NA ZAPOMENUTÍ: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, nebo by naše kroky porušovaly Vaše zájmy na ochranu osobních dat neoprávněným způsobem, můžete požádat o smazání všech Vašich údajů, pokud :

  1. je sporná správnost Vašich údajů; zpracování může být omezeno, dokud nebude potvrzena správnost Vašich údajů
  2. zpracování Vašich údajů je nezákonné a nepožádali jste o řešení
  3. Vaše údaje již nepotřebujeme k určenému účelu, ale stále požadujete, aby tyto informace měly právní nárok
  4. Nesouhlasili jste se zpracováním osobních údajů

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST DAT: Máte právo požadovat, abychom Vám poskytli údaje, které nám byly svěřeny a to v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že tyto údaje zpracováváme – které jste odevzdali v odvolatelné smlouvě či jako část smlouvy- tak abychom je byly schopni zpracovávat v automatizovaných postupech.

PRÁVO NA VZNESENÍ NÁMITEK: Pokud zpracováváme údaje

  1. K plnění povinností, které jsou ve veřejném zájmu
  2. Aby mohli úřady plnit své povinnosti
  3. Pokud používáme Vaše údaje k ochraně našeho oprávněného zájmu

jste oprávněni vznést námitky proti této formě zpracování údaj za předpokladu, že máte zásadní zájem na ochraně údajů. Můžete vznést námitku, že Vám zasíláme reklamní materiály – vždy bez udání důvodu.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST: Pokud se domníváte, že došlo k porušení českého nebo evropského zákona o ochraně údajů, kontaktujte nás na ochranadat@reiwag.cz. Můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz  (posta@uoou.cz) nebo u orgánu dohledu v rámci EU. Chcete-li podat žalobu, kontaktujte nás na adrese ochranadat@reiwag.cz , Uplatňování kteréhokoli z těchto práv nemá vliv na žádné smluvní závazky. Pokud máme pochybnosti, můžeme požádat o další informace, abychom potvrdili Vaši totožnost. To chrání Vaše práva a soukromí.

 

ZMĚNY TÉTO POLILTIKY PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Tato politika ochrany údajů je založena na převažující právní situaci. Výslovně si vyhrazujeme právo provádět změny nebo úpravy v budoucnu. Proto Vás vyzýváme, aby jste pravidelně opakovaně přezkoumávali tuto politiku ochrany údajů, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje.

 

ODPOVĚDNOST

Náš web obsahuje odkazu na webové stránky třetích stran – nemáme žádný vliv na obsah, který poskytují, proto nemůžeme převzít odpovědnost za uvedený obsah. Poskytovatelé nebo provozovatelé externích webových stránek jsou vždy zodpovědní za obsah, který poskytují. Bylo by nepřiměřené očekávat trvalou kontrolu obsahu odkazovaných stránek bez konkrétních důkazů porušení ochrany údajů. V případě, že budeme informováni o jakýchkoli porušeních, okamžitě odstraníme příslušné odkazy.