Perfektní zastoupení

Property servis

S našimi zaměstnanci v oblasti Property Servisu zvládáme zajistit spojení přátelské, optimální péče o nájemníky s obchodními zájmy vlastníka.  

Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností při zastupování a sjednocování rozdílných zájmů nájemníků, vlastníků a investorů.

Vyberte si z následujících činností:

 • Zastupování klienta vůči třetím stranám
 • Předání a převzetí nájmu bytů a průmyslových zón
 • Kalkulace provozních nákladů
 • Rozúčtování služeb mezi jednotlivé nájemníky
 • Fakturace, upomínky, inkaso
 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • Správa smluv
 • Vyhotovení, vedení a aktualizace bytových a průmyslových ploch a budov pro vlastníka/nájemce
 • Předpis plateb
 • Rozúčtování provozních nákladů
 • Dodržování finančního rozpočtu