Dobře propojeno

CAFM – Computer Aided Facility Management

Růst sítí po celém světě se nevyhnul ani sektoru budov. Díky počítačům dochází k rychlejší komunikaci a kontrole mezi nájemníky, majiteli budov a Facility managementem, co se týče technického vybavení budov.

REIWAG Facility Management si tento trend brzy osvojil. Již mnoho let používáme mezinárodně úspěšný CAFM Software PLANON. PLANON je založen na bázi SQL a je jedním z předních celosvětových CAFM programů.

K PLANON Software je možno se připojit přes internet. To umožňuje jak zákazníkům, tak nám, rychle a bezodkladně reagovat na problémy a vždy informovat kontaktní osobu zákazníka o aktuálním stavu.

Krátký souhrn výhod:

  • Nepřetržitá dostupnost a komunikace
  • Rozpočet na plánovanou údržbu
  • Rozpočet a kontrola nákladů zvlášť na každou jednotku
  • Sledování servisních intervalů údržby, záručních dob ……………
  • Informace o časech reakcí, provedené údržbě ………………
  • Včasná analýza nákladů umožňující fundované rozhodování o investování

Jak to funguje (zjednodušeně)

Oprávněný zaměstnanec zákazníka nahlásí požadavky do CAFM systému, přímo on-line ze svého pracovního místa. Například se může  jednat o poruchu klimatizace ve specializované místnosti.

Naši servisní technici okamžitě dostávají na své počítače, tablety nebo inteligentní telefony požadavek, bez ohledu jestli jsou na pracovišti, u jiného zákazníka nebo na cestě. Potvrdí přijetí oznámení a informují zákazníka, jaké kroky budou následovat pro realizaci požadavku.

Zákazník může sledovat kdykoli stav řešení problému. A v případě požadavku může byt do celého procesu zapojen. V případě, že jsou třeba náhradní díly nebo náklady přesáhnou nastavený limit, je požadované svolení zákazníka, ke kterému opět dochází bez zbytečných prodlev.

Po odstranění poruchy je k dispozici report o průběhu. Tak může zákazník přesně sledovat, zda smluvené časy údržby a naplánované náklady byly dodrženy. Všechny náklady je možné přiřadit prostřednictvím programu CAFM přímo k příslušné jednotce, v případě požadavku i ke konkrétnímu zařízení. To umožňuje plánování investičních rozhodnutí na základě skutečné reálné nákladové báze.