Vše pod kontrolou

Technický Facility Management

S rostoucí komplexností moderních budov stoupá i požadavek na profesionální technickou údržbu. Při zanedbané údržbě dochází k poruchám, které vedou většinou k značnému omezení provozu budovy. Z toho vznikají společnosti často finanční škody, ale také nespokojenost zaměstnanců a zákazníků.

V rámci technického Facility Managementu REIWAG přebírá údržbu a kontrolu technického vybavení budovy, a může tak díky přiměřené obsluze a odborné údržbě minimalizovat celkovou životnost nemovitosti navzdory četným poruchám.

K technickému vybavení patří mimo jiné vytápění, vzduchotechnika, sanitární a chladící instalace, protipožární ochrana, bezpečnostní a vstupní systémy, technologie garáží, výtahy a elektroinstalace.

Vedle profesionální péče o toto technické vybavení vykonává Reiwag optimalizaci výkonu během provozu, realizuje malé stavební úpravy nebo dozoruje práci specializovaných subdodavatelů.

Moderní budovy jsou automatizované. Obzvláště, ale ne výhradně, se vyplatí v těchto budovách zavést jako integrovanou součást informační technologie celé společnosti CAFM software  (Computer-aided Facility Management). Toto provozní ovládání podporované počítači, které navzájem ovlivňuje technické vybavení budovy, je kontrolováno našimi specialisty na místě či vzdáleně dle Facility Management konceptu.  Díky tomu odstraní naši zaměstnanci možné poruchy okamžitě nebo zařídí odstranění poruch v záruce přímo výrobci.

Vyberte si z následujících činností:

  • Převzetí technologií v rámci budovy
  • Běžná údržba
  • CAFM-Software
  • Odstranění poruch
  • Optimalizace za provozu
  • Údržba (kontroly, opravy, údržba)
  • Záruky a garance
  • Dodržování předepsaných kontrol, revizí
  • Modernizace a menší stavební úpravy
  • Dokumentace a reporty